Arbetsprocesen i måleriet

Har vid många tillfällen arbetat intensivt under flera timmar på en Målning, för att till
slut inse att den är överbearbetat, för mycket måste bli bra, förlusten skapar en ny
möjlighet i bästa fall , då hjulet (hjärnan) arbetar utan instruktioner från citat mej själv.(
Att inte göra konst) Att våga kasta sej ut . Ös på med färg , Blaska.valsa -runt med
materien ,ta bort färgen , skölj med vatten , vad finns kvar någon ide att jobba på? , inte,
gör en omgång till o.s.v. Erfarenheten spelar en roll , då den löser en del av problemet .
Denna situation uppstår ideligen . Jag brukar göra en genomgång engång i halvåret för
att se vilka Målningar som blivit innaktuella som jag Målar över för att spara på Ramar
och utrymme   som inte är  aktuella för utställning framåt.Arbetar mest med stora palett knivar , för att undvika petighet och få mera svung i upplägget.
när  jag  bygger strukturer i färgen ,    viss tucsh teckning
förekommer också i Måleriet . Teckning och form är de viktigaste arbetssätet-uttrycket i mitt skapande. Att godkänna Bilden rent kvalitets mässigt blir lättare med åren då erfarenheten gör sej gällande mycket kasseras efter en tid, men antalet bilder med frågetecken minskar med tiden. vilket tyder på en jämnare nivå.

img_20181012_152408_952