Arbetsprocessen i måleriet

Har vid många tillfällen arbetat intensivt under flera timmar på en målning  för att tillslut
inse att den är överbearbetad . För mycket måste bli bra. Förlusten skapar en ny
möjlighet i bästa fall  då hjärnan  arbetar utan instruktioner från  mej .
Att inte göra konst ,att våga kasta sej ut , ösa  på med färg , blaska.valsa-runt  med
färgen ,ta bort den , skölj med vatten .Vad finns kvar ? Någon ide att bygg vidare  på? Kaanske, eller inte?
Gör en omgång till o.s.v. Erfarenheten spelar en roll då den löser en del av problemet.
Denna situation uppstår ideligen .

Jag brukar göra en genomgång engång i halvåret för
att se vilka målningar som blivit inaktuella  för att ställa ut framåt i tiden . .Arbetar mest med stora palettknivar  för att undvika petighet och få mera svung i upplägget.
Jag  bygger strukturer  i målningen med  färgen ,
Att godkänna bilden rent kvalitetsmässigt blir lättare med åren då erfarenheten gör sej gällande .Antalet bilder med frågetecken minskar med tiden.

img_20181012_152408_952