Skulptur – objekt. tråd, folie,plast. tema: Artificiell intelligens under utveckling. En installation sammankopplad med flera objekt. eller var försej.